شخصیت جدید بازی Hay Day ارنست یا Ernest که به همراه Rose در آپدیت اخیر به بازی هی دی اضافه شد،معرفی رزکه در مقاله قبل به پرداختیم،ارنست در واقع…